Angående din faktura fra YX Visa

Vi har nylig byttet banksystem, noe som medførte endringer på faktura og hvordan disse ser ut. Nedenfor finner du svar på de vanligste spørsmålene i forbindelse med dette.

Hvor finner jeg min drivstoffrabatt for mai, juni og juli?

Noen kunder vil oppleve at de ikke har fått noe, eller kun deler, av den oppsparte drivstoffrabatten for fyllinger i mai, juni og juli. Vi har registrert alle dine fyllinger og arbeider fortløpende med å få disse rabattene godskrevet ditt YX Visa kort.

Vi forventer å ha dette på plass innen du mottar neste faktura i september.

Summen av transaksjoner og skyldig beløp stemmer ikke overens?

Hvis du har utført transaksjoner mellom 1.august - 5.august, vil du oppleve at skyldig beløp per 5. august er annerledes enn summen av beløpene som vises i transaksjonsoversikten. Dette er fordi «skyldig beløp per 5.august» og «minste beløp å betale» baserer seg på alle registrerte transaksjoner frem til 5.august. For å se transaksjonene utført 1. august - 5. august kan du logge inn i nettbanken på www.yxvisa.no med din BankID eller BankID på mobil.

Du har tre valg når du skal betale din faktura med forfall 20. august:

  1. Du kan betale beløpet som er oppført som «skyldig beløp per 5. august». Da betaler du for all bruk utført frem til 5. august.
  2. Du kan betale «skyldig beløp» i oversikten for bruk utført i juli. Beløpet står nederst i transaksjonsoversikten (side 2 eller 3 på faktura). 
  3. Du kan betale «minste beløp å betale», da vil renter for transaksjoner utført i juli bli belastet renter etter gjeldende prisliste.