Angående din faktura fra YX Visa

Vi har nylig byttet banksystem, noe som medførte endringer på faktura og hvordan disse ser ut. Nedenfor finner du svar på de vanligste spørsmålene i forbindelse med dette.

 

Summen av transaksjoner og skyldig beløp stemmer ikke overens?

Hvis du har utført transaksjoner mellom 1.oktober - 5.november vil du oppleve at skyldig beløp per 5. november er annerledes enn summen av beløpene som vises i transaksjonsoversikten. Dette er fordi «skyldig beløp per 5.november og «minste beløp å betale» baserer seg på alle registrerte transaksjoner frem til 5.november. For å se transaksjonene utført i hele perioden kan du logge inn i nettbanken på www.yxvisa.no med din BankID eller BankID på mobil.

Du har tre valg når du skal betale din faktura med forfall 20. november:

  1. Du kan betale beløpet som er oppført som «skyldig beløp per 5. november». Da betaler du for all bruk utført frem til 5. november.
  2. Du kan betale «skyldig beløp» i oversikten for bruk utført i oktober. Beløpet står nederst i transaksjonsoversikten (side 2 eller 3 på faktura). 
  3. Du kan betale «minste beløp å betale», da vil renter for transaksjoner utført i oktober bli belastet renter etter gjeldende prisliste.