Priser og Vilkår YX Visa og MOT

Årsavgift
Kr.
0,-
 
Fakturagebyr v/e-postfaktura*
Kr.
0,-
 
Fakturagebyr v/papirfaktura
Kr.
35,-
 
       
* For å få faktura på e-post må du sende en e-post til post@yxvisa.no som innholder ditt kontonummer (du finner det på baksiden av ditt kredittkort: 9902 XX XXXXX) og e-postadressen du ønsker å motta faktura på.
       
Kortbruk   Norge Utland
       
Varekjøp Kr. 0,- 0,-
Kontantuttak ved varekjøp* Kr. 0,- 0,-
Kontantuttak i minibank* Kr. 0,- 0,-
Valutauttak i minibank** Kr. 0,- 0,-
Valutapåslag ved bruk i utlandet - - 1,75%
       
* Ved kontantuttak i minibank beregnes renten fra uttakstidspunkt. Kortbruk ved postens terminaler regnes som kontantuttak. Overførsel til annen konto, samt regningsbetaling i nettbank, regnes som kontantuttak.YX visa tar ikke gebyr for bruk av kort i utlandet. Det kan derimot forekomme at brukerstedet/minibanken legger på et gebyr. ** YX Visa tar ikke et eget gebyr for uttak av valuta i andre bankers minibank. Det kan derimot forekomme at minibankens eier legger på et gebyr.
       
Rente ved benyttelse av kreditt      
       
Rente ved betaling innen forfall*   0%  
Nominell rente pr. år**   22,00%  
Effektiv rente pr. år   24,36%  
       
* Dersom du velger å ikke betale innen forfall beregnes renten fra kjøpstidspunktet. ** Ved kontantuttak i minibank beregnes renten fra uttakstidspunkt. Kortbruk ved postens terminaler regnes som kontantuttak. Overførsel til annen konto, samt regningsbetaling i nettbank, regnes som kontantuttak.
       
Identifisering av kortbruker      
       
Identifisering med BankID Kr. 0,-  
Identifisering på YX betjente stasjoner Kr. 0,-  
       
       
Uttaksgrenser kort      
       
Kjøp Disponibelt beløp av kredittgrense
Uttak i minibank 1 dag - Kr. 10 000,- 4 dager - Kr. 15 000,- 30 dager - Kr. 25 000,-
Kjøp i utlandet Disponibelt beløp av kredittgrense
Uttak i utlandet Disponibelt beløp av kredittgrense, men hver enkelt minibank i utlandet kan ha egne grenser - ofte på 250 €
       
Omkostninger - Banktjenester
Nettbank og Kontoinformasjon      
       
Opprettelse av nettbank Kr. 0,-  
Bruk av nettbank Kr. 0,-  
Kvitteringsoblater* Kr. 0,-  
Kontofon Kr. 0,-  
       
       
Manuelle tjenester      
       
Tilleggskort
Kr.
0,-
 
Erstatningskort
Kr.
0,-
 
Nødkort
Kr.
1350,-
 
Ikke avhentet nødkort
Kr.
450,-
 
Nødkontanter
Kr.
850,-
 
Ikke avhentet nødkontanter
Kr.
450,-
 
Gjenfinning/kopi av bilag
Kr.
200,-
 
Kopi av faktura/kontoutskrift
Kr.
35,-
 
Girokvittering oblat
Kr.
0,-
 
Manuelle bekreftelser
Kr.
200,-
 
Manuelle overføringer
Kr.
200,-
 
Faste oppdrag
Kr.
100,-
 
Betalingsutsettelse pr. gang             Kr.
300,-
 
Purregebyr
Kr.
70,-
 
Overtrekksgebyr ved overskridelse av innvilget kredittramme med mer enn 50 kr
Kr.
250,-

 

 
 
 
 
Avtalevilkår YX Visa og MOT